top of page

INTEGRITETSPOLICY

Digital Q’s verksamhet

Digital Q AB är en IT-leverantör som utvecklar digitala kösystem och kundflödeshanterings-tjänster. Digital Q vill underlätta vardagen för konsumenter och företag med hjälp av digitalisering. Med vårt system slipper du som kund stå i en fysisk kö och trängas med andra sällskap medans du väntar. Du fyller själv i de efterfrågade uppgifterna i det digitala kösystem och får då en digital kölapp i mobilen. Du kan på så sätt nyttja väntetiden på bästa sätt.

 

Digital Q AB, org. nr 559257-7026, Virkesvägen 5E, 120 78 Stockholm, behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive EU:s dataskyddsförordning.

Information om hantering av personuppgifter

Digital Q värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du nyttjar våra kösystem. För oss på Digital Q är det viktigt att vara öppna med hur Digital Q hanterar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur dina personuppgifter kommer behandlas.

 

I denna integritetspolicy, som gäller för alla Digital Q’s kösystem, ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du nyttjar våra system, eller vid andra kontakter med oss.

 

Digital Q arbetar löpande med integritetsfrågor och vi kan därför komma att uppdatera denna policy. Du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn här på https://www.digitalq.se/general-3.

 

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.

Ansvar för dina personuppgifter

Företaget vars kö du väljer att ställa dig i är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, och Digital Q AB är systemleverantörer för kösystemet och genomför behandlingen för företaget i frågas räkning som personuppgiftsbiträde.

 

Om du lämnar uppgifter till någon av våra samarbetspartners (t.ex. genom att du har klickat på en länk till någon av våra samarbetspartners som finns publicerad i ett kösystem) ansvarar vår samarbetspartner för dina personuppgifter.

 

För att ta del av de villkor och policy som den personuppgiftsansvarige parten har (företaget vars kö du valt att ställa dig i) var god kontakta det företaget för mer information.

Personuppgifter som samlas in

Dina personuppgifter samlas in när du nyttjar våra kösystem. Detta görs i de fall då det är nödvändigt att samla in vissa personuppgifter för att kösystemet ska kunna fungera bra i den verksamheten företaget vars kö du nyttjar bedriver. Exempel på personuppgifter är namn, e-postadress, telefonnummer, ordernummer, IP-adress och annan ärende-relaterad information.

Syftet med insamling av dina uppgifter

När du har lämnat personuppgifter i kösystemet, används dessa uppgifter för de ändamål som anges nedan:
 

 • För att kunna placera dig i en turordningslista i kösystemet.
   

 • För att i de fall du önskar, ska vi kunna skicka sms-notiser till dig med informations-uppdateringar för den kön som du står i, samt meddela dig när det är din tur.
   

 • För att ge personalen på företaget vars kö du väljer att ställa dig i, den information om dig som de behöver för att kunna hjälpa dig på bästa sätt.
   

 • För att ge dig en trygg och bra upplevelsen av Digital Q´s digitala kösystem.
   

Genom att ta en kölapp och ställa dig i den digitala kön samtycker du till att vi använder dina uppgifter i det syftet.

Vem tar del av dina uppgifter

Dina uppgifter kan komma att tas del av det företaget vars kö som du väljer att ställa dig i. 

 

Om tekniskt fel skulle uppstå med systemet och behov av support blir aktuellt, kan dina uppgifter komma att tas del av Digital Qs IT-medarbetare i syfte att avhjälpa det tekniska felet. Digital Q AB har ingått ett avtal som personuppgiftsbiträde till företaget vars kö du valt att ställa dig i, som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter.

 

Digital Q kan komma att dela dina uppgifter vidare men endast när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag.

 

Digital Q kan i vissa fall använda oss av personuppgiftsbiträden som hjälper oss med systemet. Företag som hjälper oss i dessa fall kan vara leverantörer av tekniska tjänster. I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.

Lagring och lagringstid

I Digital Q’s kösystem behandlas information om dig som nyttjar systemet för att kunna ge den bästa servicen, dina uppgifter sparas så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Vi på Digital Q har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.


Vi lagrar dina uppgifter i molntjänster inom EU i största möjliga mån. Digital Q minimerar lagring och behandling av personuppgifter till ett land utanför EU och i de fall sådant krävs såsom vid systemmässig support och underhåll, eller leverantörer utanför EU så sker detta enligt särskilt högt ställda krav och avtal som uppfyller kraven för GDPR.

Säkerhet för dina personuppgifter

Vi på Digital Q säkerställer att vi hanterar dina personuppgifter enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. Vi vill dock informera om att datatinrångsinbrott alltid är en risk.

Dina rättigheter

Vi på Digital Q vill alltid vara transparenta med hur dina uppgifter behandlas. 

Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering.

Kontakta info@digitalq.se för rättelse, tillgång eller radering av dina personuppgifter.

bottom of page